Tennispark

De Zwaluwse Tennisvereniging beschikt over 5 Pro Bounce kunstgras tennisbanen. Dit zijn all weather banen, zodat bijna het hele jaar door gespeeld kan worden. Het kan een enkele keer voorkomen bij langdurige vorst dat de banen tijdelijk onbespeelbaar zijn, maar dit gebeurt niet vaak en zeker niet lang.

GEBRUIK VAN DE TENNISBANEN BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

In z’n algemeenheid kan er altijd op onze tennisbanen gespeeld worden, behalve bij ijzel, opdooi en sneeuw, dan zijn de banen gesloten.

Droge vorst & Rijp

Bij vorst zijn de tennisbanen in principe bespeelbaar. Je kunt geen directe schade aanbrengen aan de toplaag. Het ligt voor de hand dat banen bij vorst wel harder en gladder zijn, met alle nadelen en risico’s van dien. Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Voor de tennis banen is rijp technisch gezien geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Het is mogelijk dat de aanwezige rijp gladheid veroorzaakt. Het betreden van de banen is dan ook op eigen risico.

IJzel

IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest, zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaag waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzelde tennisbaan is dan niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het te gevaarlijk is om te spelen.

Sneeuw

Op een volledig besneeuwde tennisbaan is het niet toegestaan om te spelen. Het heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd, mag er zeker niet worden gespeeld.

Opdooi

Opdooi is het verschijnsel wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren ondergrond. Indien bij het dooi-proces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag constructie. Als gevolg van de bevroren onderlaag komt deze los te liggen, waardoor de bal niet meer stuitert. Als de bal dus niet stuitert, mag er niet gespeeld worden.  Het is verboden de banen bij sneeuw, ijzel en dooi te betreden.