Notulen ALV

Elk jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. Dit is het moment voor alle leden om inspraak te krijgen in de gang van zaken of om op de hoogte gehouden te worden van alles wat er speelt binnen de club.

Op deze pagina de notulen van de afgelopen jaren.